Click to join sahabatsurau

Click to join sahabatsurau

OBJEKTIF

>> Selasa, 30 Jun 2009

Sahabat Surau ditubuhkan demi kelicinan gerak kerja Surau Meranti dalam menjalankan sesuatu program. Cadangan ini juga disokong oleh pihak CITU ketika perjumpaan antara semua JPK Kerohanian Kolej dengan pihak CITU dan diberi galakan oleh Pengetua Kolej Jati dan Meranti.Objektif sahabat surau ditubuhkan adalah untuk memudahkan kerja-kerja islam yang dijalankan di dalam kolej. Selain itu, organisasi ini ditubuhkan untuk memberi kefahaman kepada mahasiswa terutama dalam kontaks ibadah dan juga perkara-perkara yang lain. Sahabat Surau ini adalah program yang berbentuk keagamaan di mana ia dapat membentuk akhlak seseorang kepada kearah kebaikan. Selain itu ,Sahabat Surau (SS) ini adalah ingin melatih ahli-ahli supaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan jati diri muslim yang penting bagi membentuk keperibadian mahasisawa islam dalam menghadapi zaman yang penuh dengan cabaran.

Sahabat surau merupakan satu organisasi yang ditubuhkan untuk:
# Memberi pendedahan kepada mahasiswa dalam :
1. Memahami Ilmu Agama terutama dalam aspek ibadah.
2. Memupuk bakat kepimpinan di kalangan mahasiswa
.# Meningkatkan imej surau Meranti dikalangan warga kolej Meranti

# Memudahkan gerak kerja program kerohanian Kolej Meranti
# Merapatkan ukhuwah diantara ahli-ahli Surau Meranti
# Selain itu, Sahabat Surau merupakan satu organisasi di dalam kolej MERANTI yang bermatlamat untuk mewujudkan satu suasana Islam di dalam kolej.
# Sahabat Surau juga berusaha untuk melakukan kerja-kerja Islam di dalam kolej ini di
antaranya melakukan kerja dakwah samada melalui ucapan, risalah, kuliah,tazkirah dan
sebagainya.


Berikut merupakan Ahli Jawatankuasa penubuhan Sahabat Surau:
PENAUNG
Encik Mohamed Faeiz B. Alwee
Pengetua Kolej Meranti & Cendana
PENASIHAT KEHORMAT
Cik Hjh. Ramlah Ab. Rahman
Pengurus Asrama Kolej Meranti
PENASIHAT
Encik Ariffin B. Md Yusof
Penolong Pengurus Asrama Kanan
PENASIHAT AGAMA
Ustaz Lufti Fauzi B. SabariPegawai Hal Ehwal Islam ( CITU )
Oleh itu, Sahabat Surau mengalu-alukan sesiapa sahaja warga kolej Meranti terutama pelajar-pelajar baru yang berminat untuk memahami islam agama yang dianuti selama ini secara mendalam. InsyaAllah, Sahabat Surau akan berusaha sebaik mungkin bagi membantu pelajar melalui program-program yang diadakan bersama JPK kerohanian.

0 comments:

Subscribe to sahabatsurau

Powered by us.groups.yahoo.com

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP