Click to join sahabatsurau

Click to join sahabatsurau

AQIDAH

>> Selasa, 30 Jun 2009

Laman ini menerangkan kepada kita perkara-perkara yang berkait dengan aqidah atau keimanan.


IMAN FITRAH MANUSIA
Iman merupakan fitrah manusia. Fitrah ialah perasan/naluri/perasaan semulajadi yang dikurniakan Allah seperti keinginan untuk makan, minum, berkeluarga dan lain-lain. Sebenarnya sejak di alam roh lagi manusia telah mengakui Allah adalah tuhan mereka. Walaupun pada zahirnya ada manusia yang ingkar kepada Allah namun fitrah mereka tetap mengakui kewujudan Allah. Sebagai buktinya dari segi akal di zaman primitif manusia memohon pertolongan daripada perkara-perkara yang disangkakan tuhan seperti pokok, gunung dan lain-lain. Apa yang perlu kita sedar adalah iman tidak dapat dicapai dengan akal dan ilmu pengetahuan semata-mata kerana iman dicapai melalui hidayah Allah dengan bimbingan rasul. Hidayah ialah petunjuk yang benar atau pimpinan yang mengubah hidup manusia daripada kesesatan kepada kebenaran. Dikalangan bukan islam di barat terdapatnya orientalis iaitu orang yang mengkaji islam yang mengkaji islam dan mengetahui secara mendalam namun tidak beriman kepada Allah. Ini adalah kerana kajian mereka adalah untuk mengkaji dan mencari kelemahan-kelemahan yang ada dalam agama islam. Akibatnya mereka tidak layak untuk mendapat hidayah Allah kerana Allah akan member hidayah kepada sesiapa yang inginkan hidayah. Demikian juga keinginan seseorang mengharapkan orang yang disayangi beriman kepada Allah tidak tercapai tanpa hidayah daripada Allah. Keimanan kepada Allah mendorong manusia melakukan amar ma’ruf iaitu mengajak manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara keji dan mungkar. Pada masa yang sama keimanan mendorong manusia mengcegah kemungkaran mengikut kemampuan. Bersambung..!!

0 comments:

Subscribe to sahabatsurau

Powered by us.groups.yahoo.com

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP